Podporuje mojeID

NOVINKY

arr3PPL doprava NEJLEVNĚJŠÍVýrazné zdražení přepravce INTIME činí PPL dopravu finančně výhodnější . Děkujeme za...

KONTAKTY

AZ spol. s r.o.
Biskupcova 55
Praha 3
tel: +420604266113
info(a)zlatypes.cz
IČ 16355831
www.facebook.com/ZlatyPes

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 1 409 Kč
do košíku:
naše cena 839 Kč
do košíku:
naše cena 1 699 Kč
do košíku:

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
Prodávajícím je pro účely těchto obchodních  podmínek AZ spol. s r.o. IČ: 163 558 31 se sídlem Biskupcova 2434/55, Praha 3 a jí provozovaný internetový obchod www.zlatypes.cz
Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.zlatypes.cz . Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popisem, množstvím  a cenou. AZ spol. s r.o. není plátcem DPH.
II.Objednávka - uzavření smlouvy
1.   Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.zlatypes.cz je závazná a má povahu návrhu
na uzavření smlouvy.
2.   Objednání zboží (potvrzení návrhu kupní smlouvy) se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku (specifikaci zboží, počet kusů, cenu zboží, specifikaci úhrady a způsob doručení na místo dodání) K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.
3.   Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.zlatypes.cz tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky.
4.   Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb.
Na internetových stránkách může být kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod.
Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
5.   Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.
6.   Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.
7.   Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na info@zlatypes.cz .
III. Dodací podmínky
1.   Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání specifikovaného v  odeslané objednávce činí jeden až sedm pracovních dní od doručení objednávky, u platby předem na účet prodávajícího lhůta začíná běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího.
2.   Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškerého úsilí prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží. V případě platby předem na účet prodávajícího má v tomto případě kupující právo na okamžité vrácení již uhrazené finanční částky.
3.    Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.
4.    Dopravu na místo dodání zboží může prodávající zajistit s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné obchodní podmínky – čl V. Doprava
5.    K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.
6.    V případě objednání velkého množství zboží, které neodpovídá běžné spotřebě může prodávající přímo kontaktovat kupujícího a individuálně domluvit podmínky dodání a platbu.

IV. Forma úhrady
1.   Platba při osobním převzetí zboží - za zboží zaplatíte až v okamžiku osobního převzetí.
2.   Platba při osobním doručení zboží - za zboží zaplatíte v hotovosti až v okamžiku doručení na místo dodání –platba dobírkou.
3.   Platba při doručení přepravní službou, Českou poštou, s.p., (dobírka) - za zboží zaplatíte v hotovosti až v okamžiku doručení na místo dodání. K hodnotě objednávky bude připočten poplatek Kč 30,-. Při hodnotě Vaší objednávky nad Kč 2000,-- se doběrečné neúčtuje.
4. Platba předem na účet prodávajícího na účet č. 2500921884 /2010, jako VS uveďte číslo Vaší objednávky, které obdržíte mailem po objednání zboží. Úhradit je nutné částku "C E L K E M" dle Vaší objednávky. . Objednané zboží bude expedováno ihned po připsání úhrady na účet prodávajícího.

V. Doprava
Způsob dopravy a platby zboží je možné vybrat v průběhu odesílání objednávky, dopravu zajišťujeme běžně na území ČR. Při požadavku na dopravu na SK a do jiných států, vyberte v objednávce jakýkoliv způsob dopravy. O konkrétním způsobu a ceně dopravy Vás budeme obratem kontaktovat.

3.   Doprava přepravní službou – dopravné Kč 79(PPL),Kč 129 (ČP), Kč 69(InTime u nákupu přes 2000Kč zdarma) plus popřípadě doběrečné dle odst. IV bod 3 obch. Podmínek).
K úspěšnému doručení vaší zásilky je nezbytně nutné v objednávkovém formuláři vyplnit přesnou doručovací adresu, kde budete k zastižení. Přepravní služba rozváží zásilky v pracovní dny od 900 do 1700 hod. O odeslání zásilky budete informování mailem, včetně kódu, na základě kterého můžete cestu Vaší zásilky sledovat na internetu. Přepravní služba se Vás pokusí zastihnout maximálně 2x!!!
4. Obchodní balík České pošty s.p., dopravné Kč 129,--( plus popřípadě doběrečné dle odst. IV bod 3 obch. Podmínek). Tento způsob přepravy je možné volit pouze u Zásilek do 30kg nad 30kg budou zaslány přepravní službou.
5. U objednávek nad 2000 Kč je doprava  vždy zdarma.

Doprava

jednodušený přehled
Způsob doručení Cena
Osobní odběr 0,-
Osobní doručení cena dle původně zvoleného tarifu (tuto možnost navrhuje pouze provozovatel webu),-
Obchodní balík České pošty s.p. do Kč 2000,-- 129,- +30,- (159,-)
Doprava přepravní službou do Kč 2000,-- 69,- +30,- (99,-)
Obchodní balík České pošty s.p nad Kč 2000,-- 0,-
Doprava přepravní službou nad Kč 2000,- 0,-

Doprava Intime do Kč  2000,- --30,- nad 2000Kč zdarma


Reklamace
1.  Případné reklamace vyřídíme individuálně dohodou s Vámi k Vaší plné spokojenosti v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2.  Na veškeré zboží se vztahuje záruku 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
3.  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním (opotřebením), nesprávným použitím, špatným skladováním
4.  Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
5.  Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
6.  V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
7.  Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
8.  Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

POSTUP REKLAMACE
V zájmu spokojenosti zákazníků přijímáme vždy taková řešení, která urychlují vyřízení reklamace.
Prosíme vás, abyste tedy v zájmu urychlení reklamace vždy dodržovali následující postup:
•Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
•Zboží zašlete na naši adresu jako doporučený balík ( ne dobírku!)
•Uveďte důvod reklamace, včetně Vaší adresy
•Přiložte doklad o nabytí zboží v našem obchodě

VII.Odstoupení od smlouvy
1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení  Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

2.   Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a zároveň bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím.
3.  O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem s kupujícím.
4.   Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
5.   Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
6.   S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
a.    na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
7.    Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:
a.    u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 10 dní od uskutečnění objednávky
b.    u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu
VIII.Závěrečná ustanovení
1.  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu www.zlatypes.cz .
2.   Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 26.11 2013.